X

Sinterklaasgedichten maak je simpel, snel en origineel!

 • Ontvang 5 originele gedichten
 • Volledig gepersonaliseerd
 • In 2 minuten klaar!
Ga naar sinterklaasgedichten.net
Infoyo
Vragen en antwoorden
Zoek artikelen:

Enquete iPhone 4

Ontvang het laatste nieuws over "Zakelijk" en maak kans op 1000 euro cash.
Laat nu je e-mailadres achter. Speel gratis mee.


Hoe zo ontslaan

Venster sluiten

Maak een melding van dit artikel
Selecteer de motivatie van je melding:
Spam / reclame Misleidende of onduidelijke inhoud
Lage inhoudelijke kwaliteit Niet Nederlands
Erotische inhoud Artikel bestaat reeds op internet
Gokken / Illegale promotie Andere reden...

Omschrijf de motivatie van je melding:
Venster sluiten

Stuur dit artikel door
Je naam:
Je e-mailadres:
E-mailadres ontvanger:
Artikelscore
+4
  Goed artikel ( +4 )
  Slecht artikel ( 0 )
RSS van Normyo Normyo Auteur op infoyo sinds
12 November 2008


Bekijk het profiel van Normyo
Datum: 16-02-2009
Auteur: Normyo
Komt een werknemer bij zijn baas: "Baas heeft u olie voor mijn kruiwagenwiel, hij piept zo?" Baas tegen de klagende werknemer: "En hoe piept hij dan?" "Nou hij piept van: "Pieeeep, Pieeeep, Pieeeep,Pieeeep", snapt u?" Baas tegen werknemer: "Je bent ontslagen!" Werknemer: "Maar waarom dan?" Baas: "Omdat je kruiwagen: "Piep, Piep, Piep, Piep, Piep", zou moeten doen!"

Ontslaan

In Nederland is het nog niet zo makkelijk om een werknemer te ontslaan. Ja, misschien in de proefperiode, maar zelfs dan moet je toch echt wel op de juiste manier gewerkt hebben. Maar als de proefperiode voorbij is en iemand werkt al langer voor je, dan wordt ontslaan steeds moeilijker.

De belangrijkste reden voor de drempel tot ontslaan is goed werkgeverschap. Omdat een werkgever in een machtspositie zit, moeten zijn beslissingen over ontslag duidelijk, begrijpelijk, helder, inzichtelijk, doordacht, onderbouwd en medelevend zijn. Zodra één van deze punten ontbreekt, loop je een grote kans als werkgever bij de rechter teruggefloten te worden, als een werknemer na ontslag tenminste naar de rechter gaat.

Duidelijk

Dit betekent dat je ontslag niet uit te leggen is als een soort opdracht om vandaag maar naar huis te gaan en morgen weer terug tekomen. Dus niet:
"Ik wil je niet meer zien!"
Maar:
"Je bent ontslagen, omdat je al meerdere keren gewaarschuwd bent. Je krijgt nog een schriftelijke bevestiging, met de precieze redenen."

Begrijpelijk

De ander moet begrijpen dat het gaat om een ontslag en niet een soort reprimande voor slecht gedrag. Als de ander niet kan begrijpen, dat je ontslag bedoelt, dan kan de werknemer gewoon doorwerken tot het moment dat het wel begrijpelijk wordt uitgelegd. Dat betekent dus ook, dat het niet door een collega begrijpelijk gemaakt mag worden. Het is de taak van de werkgever om dat te doen.
Dus niet:
"Ik denk dat het wel goed is, als je opzoek gaat naar ander werk."
Maar:
"Ik heb een vervelende mededeling voor je. Ik ben niet tevreden over je werk en je hebt geen blijk gegeven van verbetering, sinds we de laatste keer over je werk hebben gesproken. Ik heb dan ook besloten om het arbeidscontract met je te beëindigen. Je bent ontslagen."

Helder
Het ontslag moet een ontslag zijn en niet een soort vriendelijke poging om al te veel leed te voorkomen. Als je dat wilt, moet je de persoon niet ontslaan, maar omscholen of herplaatsen of naar huis sturen en op jouw kosten thuis laten zitten.
Ontslag moet gewoon ontslag zijn.
Dus niet:
"Uit de informatie die ik de afgelopen maanden over jouw werkzaamheden heb ontvangen, heb ik de conclusie getrokken, dat we iets met je moeten doen. Het lijkt ons erop, dat het beter zou zijn als we onze wegen scheiden. Ben je het daarmee eens?"
Maar:
"Het is geen leuke boodschap. Maar op basis van wat ik de afgelopen maanden heb gehoord over jouw werkzaamheden, heb ik besloten je te ontslaan. Je krijgt twee maanden de tijd om je werkzaamheden af te ronden en over tedragen, zoals afgesproken in ons contract. Als je vragen hebt, dan kun je ze nu stellen of later. Wat ga je nu doen?"

Inzichtelijk
Het ontslag moet zo gesteld zijn, dat de ander weet waarom hij ontslagen wordt. Dus niet:
"Je bent ontslagen."
Maar:
"We hebben besloten je te ontslaan, omdat je geen verbetering toont in je gedrag ondanks de mondelinge en schriftelijke waarschuwingen, die we je de afgelopen zes maanden hebben gegeven. We hebben je aangeboden om je te helpen je gedrag te verbeteren, maar je hebt er geen enkele keer blijk van gegeven die hulp te willen aanvaarden."

Doordacht
Het ontslag op staande voet, mag alleen als de werknemer een strafbaar feit heeft gepleegd, dat ten nadele is van de organisatie en een duidelijke inbreuk geeft op zijn functie en taken. Ieder ander ontslag moet doordacht zijn. Daarbij gaat het eigenlijk om het beantwoorden van vragen als:
 • Wat zijn de gevolgen voor de werkgever?
 • Wat zijn de gevolgen voor de werknemer?
 • Welke gevolgen wegen zwaarder?
 • Wat kan de werkgever nog doen, om het ontslag te voorkomen?
 • Is alles gedaan om de werknemer te helpen te voldoen aan zijn taken?
 • Is de werknemer zowel mondeling als schriftelijk gewaarschuwd?
 • Is de werknemer gewaarschuwd, dat zijn gedrag kan leiden tot ontslag?
 • Hoelang werkt de werknemer al voor de werkgever?
 • Wat is de reden voor het ontslag?
 • Past de reden voor het ontslag, binnen of bij de taken die de werknemer verricht?
Overigens kun je een aantal van deze vragen ook stellen, als je iemand op staande voet wilt ontslaan.

Onderbouwd
Het ontslag moet duidelijk maken, waarom de werkgever besloten heeft tot ontslag over te gaan. Dat betekent dus dat alle redenen, die hebben geleid tot de conclusie ontslag, worden vermeld. Ook alle momenten van waarschuwen en ondersteuning, om het ontslag te voorkomen moeten gemeld worden.

Het ontslag moet dus gerechtvaardigd worden. Daarbij moet de rechtvaardiging, passen bij de functie. Het kan dus niet zo zijn, dat een chauffeur die jarenlang zijn werk goed doet, nooit te laat komt, altijd op tijd zijn werk af heeft, nooit ongelukken heeft veroorzaakt of heeft gehad en nooit schade heeft gereden, ontslagen wordt omdat hij één keertje de auto van de zaak, zonder vragen heeft gebruikt om zijn zieke tante naar het ziekenhuis te brengen, zonder dat dit zijn werk benadeelde. Dit ontslag zal geen enkele rechter rechtvaardigen. Dit geeft namelijk blijk van slecht werkgeverschap en wordt eigenlijk gezien als willekeur en machtsmisbruik. En dat zijn punten, die je als werkgever wilt voorkomen.

Wat dat betreft zijn de antwoorden op de vragen onder het kopje doordacht handige punten om in de ontslagbrief op te nemen.

Medelevend
Dit betekent eigenlijk, dat je je als werkgever verplaatst in de positie van de werknemer. Wat gebeurt er met de werknemer als je hem of haar ontslaat. Kan hij nog ander werk vinden? Komt zij in een situatie terecht, die het voor haar onmogelijk maakt om haar huidige levensstandaard te behouden? Heeft het ontslag zo'n afbreuk risico, dat de persoon zijn leven rigoreus moet veranderen om ooit weer aan een baan te komen? Wat heb je als werkgever gedaan om de werknemer te helpen de functie te behouden of een andere functie binnen de organisatie te verkrijgen?

Het gaat er dus om, dat je laten blijken begrip te hebben en mens te kunnen zijn. Doe je dat niet, dat kun je het wel schudden bij de rechter.

Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap betekent gewoon, je beslissing voor ontslag goed doordenken en voorbereiden. Daarnaast alles proberen om de werknemer in dienst te houden, door training, ondersteuning, hulp, coaching, waarschuwen, begeleiden, sturen, verplaatsen, verlichten, meedenken, vragenstellen, ruimte geven.

Alles wat je als werkgever doet, om een werknemer aan boord te houden, wordt door een rechter gezien als een pluspunt in zijn beslissing. Hoe minder je hebt gedaan, hoe hoger de rechter de ontslagvergoeding zal maken. Zodat de werknemer de kans en de tijd krijgt om zijn ontslag te verwerken en om te zetten in een nieuwe baan, zonder dat dit ten koste gaat van zijn huidige standaard van leven.

Ontslaan is dus niet iets, wat je zomaar doet. Het is een proces, dat allang begonnen is, voordat je het definitieve ontslag geeft en aanvraagt.


Reacties op dit artikel
Carina03, 2009-02-16
( 0 )

Werkgevers gebruiken de crisis voor ontslag nu te pas en te onpas. Wel een goede tip voor mensen die dreigen ontslag te krijgen. Doet de baas iets anders dan in je stukje staat, PROTEST. Goed stukkie norm
Normyo, 2009-02-17
( 0 )

Dank je wel Carina.

Dit stuk hierboven heeft alleen betrekking op individuele ontslagen. Bij collectieve ontslagen, speelt vooral het bewijs dat de werkgever kan leveren, dat hij financieel bankroet is of niet instaat om de salarissen te betalen voor de komende paar maanden. Ook dan moet hij natuurlijk zorgvuldig zijn. Maar daar kun je als werknemer alleen iets tegenin brengen, als je bewijs hebt dat de werkgever slecht beheer pleegt, bijvoorbeeld door het plunderen van de bedrijfsrekening.
Plaats een reactie
Naam:
E-mailadres:

Reactie:

Auto en vervoer Computers en internet Dier en natuur Electronica Eten en drinken Financieel Hobby en vrije tijd Huis, tuin en wonen Kunst en cultuur Mens en gezondheid Mijn mening over... Muziek, Tv en films Samenleving en ontwikkeling School en studie Sport Vakantie en vermaak Wetenschap Zakelijk
      Home   -   Aanmelden   -   Top artikelen   -   Nieuwe artikelen   -   Sitemap   -   Help   -   Links   -   Privacy policy   -   Contact
Copyright © 2018 - Infoyo.nl