X

Sinterklaasgedichten maak je simpel, snel en origineel!

 • Ontvang 5 originele gedichten
 • Volledig gepersonaliseerd
 • In 2 minuten klaar!
Ga naar sinterklaasgedichten.net
Infoyo
Vragen en antwoorden
Zoek artikelen:

Enquete iPhone 4

Ontvang het laatste nieuws over "Zakelijk" en maak kans op 1000 euro cash.
Laat nu je e-mailadres achter. Speel gratis mee.


Tips voor het leiden van een discussie!

Venster sluiten

Maak een melding van dit artikel
Selecteer de motivatie van je melding:
Spam / reclame Misleidende of onduidelijke inhoud
Lage inhoudelijke kwaliteit Niet Nederlands
Erotische inhoud Artikel bestaat reeds op internet
Gokken / Illegale promotie Andere reden...

Omschrijf de motivatie van je melding:
Venster sluiten

Stuur dit artikel door
Je naam:
Je e-mailadres:
E-mailadres ontvanger:
Artikelscore
+2
  Goed artikel ( +4 )
  Slecht artikel ( -2 )
RSS van Kennyjenny Kennyjenny Auteur op infoyo sinds
30 Augustus 2008


Bekijk het profiel van Kennyjenny
Datum: 05-09-2008
Auteur: Kennyjenny
Dit is een praktische en stap-voor-stap handleiding voor iedereen die een discussie wil opstarten of leiden.Veel succes!

Stuur iedereen voortijdig de agenda toe:
Zorg dat alle deelnemers zo vroeg mogelijk in het bezit zijn van een agenda, zodat zij zich kunnen voorbereiden op de discussie.

Zorg dat de aard van de bespreking voor iedereen duidelijk is:
Wat voor een bespreking is het? Gaat het om een voorlichting, een meningsvorming of een belsuitvorming? Gaat het om het genereren van ideeŽn voor een nieuw ontwerp of om het vinden van een oplossing voor een politiek vraagstuk?

Licht de structuur van de discussie toe en bewaak deze:
Vertel welke punten er behandeld worden en in welke volgorde. Moet er een probleem opgelost worden dan probeer je als discussieleider eerst het probleem scherp te krijgen en pas daarna ga je mogelijke oplossingen genereren. Zorg ervoor dat de groepsleden niet meteen aan het discussiŽren raken over de eerste de beste oplossing die bij iemand opkomt. Moet je een ontwerp maken dan zorg je als projectleider dat de groep eerst helder heeft welke eisen aan het ontwerp gesteld worden, voordat je ideeŽn gaat genereren en het ontwerp verder uitwerkt.

Zie er op toe dat de deelnemers goed meewerken aan de structuur van de discussie:
Houd de structuur van de discussie goed in de gaten. Als deelnemers zich niet aan de structuur houden, kan het zijn dat de discussie achteraf totaal nutteloos blijkt te zijn geweest. EfficiŽnt werken is niet alleen de verantwoordelijkheid van de discussieleider, maar ook van de deelnemers. Het heeft weining zin om oplossingen voor te stellen als het probleem niet helder is. Ook is het niet handig om alternatieven voor een ontwert te bedenken voordat de specificatie-eisen van het product zijn vastgesteld. Hieronder volgen een paar tips die kunnen helpen bij het vasthouden van de structuur:
 • Als je merkt dat iemand erg 'afdwaalt', kun je als discussieleider het betoog selectief samenvatten. Je haalt de ter zake doende delen eruit en het overbodige laat je weg. Je kunt ook tegen het groepslid zeggen dat hij of zij afdwaalt. Een andere manier om afdwalingen te pareren is de spreker negeren en iemand anders het woord geven.
 • Soms heb je groepsleden die 'erg lang van stof zijn'. Houdt zo iemand lange, wollige verhalen, probeer het gehele dan kort samen te vatten en te verhelderen. Afkappen doe je als het echt niet anders meer kan.
 • In situaties waarin iemand 'voorbarige' opmerkingen maakt en op de structuur van de vergadering vooruitloopt, dank je de spreker voor de opmerking. Hierbij geef je ook aan dat je er bij het juiste agendapunt op terug zult komen.
Inventariseer de meningen van de deelnemers zorgvuldig:
Een discussieleider heeft de lastige taak alle genoemde ideeŽn en meningen te inventariseren en te ordenen. De volgende tips kunnen hierbij helpen:
 • Stel discussie uit (dit geldt alleen bij het inventariseren van ideeŽn!). Discussie rond of kritiek op het idee van een groepslid kan hem ervan weerhouden zijn zegje te doen. Voordat er aan besluitvorming wordt gedaan moet iedereen eerst hebben kunnen zeggen wat hij/zij wilde zeggen. Alle alternatieven moeten bekend zijn.
 • Zorg ervoor dat iedereen aan het woord komt. Dit kan door mensen aan te wijzen en het woord te geven.
 • Noteer de ideeŽn die naar boven komen of zorg dat iemand van de aanwezigen notulen maakt.
 • Probeer de ideeŽn te ordenen door dingen die bij elkaar horen bij elkaar te zetten.
 • Ga goed om met meningsverschillen.
Als de verschillende ideeŽn, voorstellen, ontwerpen of oplossingen zijn geÔnventariseerd en het tijd is voor discussie, kunnen er grote meningsverschillen ontstaan. Dit is niet vreemd, want vaak hebben de deelnemers hun eigen belangen, opvattingen en wensen. Hoe los je meningsverschillen op?
 • Zorg dat alle partijen evenveel kans krijgen om hun standpunten en argumenten naar voren te brengen.
 • Probeer tot een compromis te komen waarmee zoveel mogelijk deelnemers kunnen instemmen.
Bewaak de sfeer en zie er op toe dat de deelnemers dit ook doen:
De sfeer van een discussie kan om verschillende redenen vervelend worden. Voorbeelden hiervan zijn: de discussie stokt, mensen durven of kunnen niet verder praten en er ontstaan stiltes. Dit kan je oplossen door vragen te stellen, positieve opmerkingen te maken of iets te doen in de sfeer van een leuke anekdote vertellen, voorstellen om even koffie te halen of een eenvoudige glimlach.
Soms zijn er onderhuidse conflicten gaande. Dit kun je proberen op te lossen door die conflicten bespreekbaar te maken. In elke groep heb je wel een paar mensen die vriendelijk van aard zijn. Geef hun in zo'n situatie wat extra ruimte om iets te zeggen. Vraag juist aan hen wat zij ervan vinden en je zult merken dat de sfeer er anders door wordt. Je kunt ook even een pauze nemen en dan de deelnemers de ruimte geven om op een informele manier hun hart te luchten.
Als de deelnemers 'niet serieus meedoen' aan een discussie kan dit de sfeer verpesten. In zo'n situatie kun je even pauzeren of stoppen en de volgende keer verdergaan. Als men te lang door is gegaan en de groepsleden echt melig zijn geworden of een beetje geÔrriteerd zijn geraakt, kun je hen motiveren door te wijzen op het belang van een serieuze aanpak. Je kunt ook iets formeler gaan vergaderen of als discussieleider je gevoelens uiten en vertellen hoe vervelend je het vindt dat niemand serieus meedoet.
Als de sfeer verslechtert door het 'traag verlopen van de discussie', kun je gesloten vragen stellen en samenvattingen geven met daaraan gekoppeld een conclusie.

Zorg dat de deelnemers aan de discussie elkaar genoeg ruimte geven om volop mee te doen:
Zorg dat de deelnemers naar elkaar luisteren en aandacht hebben voor elkaars standpunten, ideeŽn en gevoelens.

Maak tegen het einde een goede samenvatting van de discussie:
Bespreek met de deelnemers het doel van de discussie. In hoeverre is dat bereikt? Wat is nog onduidelijk? Waar zijn we nu uitgekomen? Welke conclusie kan er worden getrokken? En eventueel: wanneer is de volgende bijeenkomst?Reacties op dit artikel
Sharon, 2009-06-12
( +1 )

Superhandig!
Sientje, 2010-10-04
( +1 )

Heel erg bedankt, dat examen discussie is nu een stuk minder eng
Henk-jan jansen, 2013-02-05
( 0 )

Super duper puper handig gii!
Henk-jan jansen, 2013-02-05
( 0 )

Super duper puper handig gii!
Plaats een reactie
Naam:
E-mailadres:

Reactie:
      Home   -   Aanmelden   -   Top artikelen   -   Nieuwe artikelen   -   Sitemap   -   Help   -   Links   -   Privacy policy   -   Contact
Copyright © 2018 - Infoyo.nl